LÉKAŘI A AMBULANCE

LÉKAŘI A AMBULANCE

Alergologie

Diabetologická ambulance

Endokrinologie

Gynekologie

Chirurgie

Interní ambulance

Kožní ambulance

Laboratoř

Neurologie

Obvodní lékař I.

Obvodní lékař II.

Oční ambulance

Oční optika

ORL ambulance

Ortopedie

Plicní ambulance

Psychiatrie

RDG pracoviště

Rehabilitace

Rehabilitace Turnov

Zubní ambulance

Zubní laboratoř

LÉKÁRNY

LÉKÁRNY

Lékárna Na Poliklinice

Lékárna U Anděla

  • poliklinika

  • 22_01

  • pol 3

  • pol 4

Poliklinika Železný Brod, spol. s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, kde je spolu s dalšími nestátními ambulancemi sídlícími v této budově poskytována ambulantní zdravotní péče v základních lékařských a specializovaných oborech, a to jak pro potřeby obyvatel Železnobrodska, tak i pro potřeby pacientů z okolních okresů a krajů.

Poliklinika prochází od roku 2005 rekonstrukcemi a změnami struktury nabízené péče tak, aby svým klientům nabídla široký rozsah ambulantních služeb ve vysokém standardu.

Samozřejmostí je silné diagnostické zázemí v podobě moderně vybaveného oddělení radiologie a oddělení akreditované klinické biochemie, které provádí široké spektrum laboratorních vyšetření. Následná péče je indikována na nově zrekonstruovaném a vybaveném pracovišti rehabilitační péče pod vedením erudované lékařky v oboru fyzioterapie. V objektu polikliniky je rovněž umístěna i lékárna.

Rozhodující část poskytovaných zdravotních služeb je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Společnost má uzavřeny smlouvy o poskytování zdravotní péče se všemi významnými zdravotními pojišťovnami působícími v daném regionu.

In modernen labors genutzte titrierautomaten pumpen die maßlösung wohldosiert über elektronische https://best-ghostwriter.com/ büretten in die analysenlösung.