ORDINACE POLIKLINIKY

lékař

MUDr. Jaroslav Frömel

lékař

sestra

Blanka Vilímková

sestra

Endokrinologie je medicínský obor, který se zabývá výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčením poruch systému žláz s vnitřní sekrecí, patří mezi základní obory interního lékařství. Endokrinologie je interdisciplinární, v praxi splupracuje se spacialisty dalších oborů, využívají ji nejen interní lékaři, dětští lékaři, praktičtí lékaři, těsná spolupráce je i s kardiology, gynekology, imunology, onkology, nukleární medicínou, radiodiagnostikou, biochemickou laboratoří a řadou dalších odborností.

K nejčastějším endokrinopatiím patří onemocnění štítné žlázy, které se v populaci vyskytuje asi u 3-5% obyvatel. Snížená funkce štítné žlázy (hypothyreosa) zaznamenala v poslední době značný nárůst, zejména u žen stgředního a vyššího věku, prevalence se odhaduje na 10-15%. Její včasná diagnostika a léčba vede k úpravě závažné poruchy jednoduchými a dostupnými prostředky.

Značnou pozornost je třeba věnovat i gravidním ženám, velký význam mají preventivní vyšetření zaměřené na funkci štítné žlázy v graviditě nebo před plánovaným otěhotněním. V případě funkční poruchy štítné žlázy je ohrožen nejen průběh těhotenství, ale i samotný plod. V neposlední řadě je nutno upozornit i na karcinomy štítné žlázy, které se vyskytují ve všech věkových skupinách, jsou různé biologické povahy a vyžadují včasnou diagnostiku a léčbu ve specializovaných pracovištích nukleární medicíny a endokrinologie a doživotní dispenzarizaci.

ORDINAČNÍ HODINY

úterý 13:00 – 17:00

Ordinace se nacházíve 2. patře budovy polikliniky.

Po dobu nepřítomnosti lékaře budou akutní případy ošetřeny v Nemocnici Jablonec nad Nisou nebo v Nemocnici Turnov.

KONTAKT

tel. 483 369 771

Mimo ordinační hodiny a v době dovolených se informujte na tel. 483 369 770.

Few homework help people drive a car, especially students, may admission essay help be less than 1% of us drive.