SOUKROMÁ ORDINACE

soukromý lékař

MUDr. Jan Vlk

soukromý lékař

sestra sestra

!! UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY !!

Ke všem návštěvám a vyšetřením se objednávejte! Předem se telefonicky domluvte, i pokud jste akutně nemocní!

V naší ordinaci provádíme testování antigenními testy – nutné tel. objednání.

Dle platných zákonů (a z důvodu vysokých pokut při nedodržení) od 1. 4. 2012 nezapůjčujeme zdravotní dokumentaci. Na základě Vaší žádosti vyhotovíme výpis z dokumentace. Cena za vyhotovení činí 200 Kč (v případě ZPP máte právo vyžadovat po svém zaměstnavateli).

ORDINAČNÍ HODINY

pondělí 7:00 – 9:00 akutní pacienti 9:00 – 13:00 na objednání
úterý 7:00 – 9:00 akutní pacienti 9:00 – 13:00 na objednání
středa 12:00 – 14:00 akutní pacienti 14:00 – 18:00 na objednání
čtvrtek 7:00 – 9:00 akutní pacienti 9:00 – 13:00 na objednání
pátek 7:00 – 9:00 akutní pacienti 9:00 – 13:00 na objednání

Ordinace se nachází ve 4. patře budovy polikliniky.

KONTAKT

tel. 773718369

Mimo ordinační hodiny a v době dovolených se informujte na tel. 483 369 770.

Pro objednání receptů: mudrvlkzeleznybrod@gmail.com

Podrobnosti naleznete na internetových stránkách www.janvlk.cz

Vlk 1

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ:

Řidičský / zbrojní / profesní / zdravotní průkaz 400 Kč
Periodická prohládka pracovnělékařské péče 500 Kč
Komplexní vyšetření nepojištěného pacienta 1.000 Kč
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta 300 Kč
Test na okultní krvácení do 50 let věku 400 Kč
Mezinárodní očkovací průkaz 200 Kč
Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu 500 Kč
Posudek – UP, umístění seniora v DD, omezení TV, přihláška na VŠ 200 Kč
Předoperační vyšetření před nehrazenými zákroky bez laboratoře 1.000 Kč
Vyšetření + potvrzení o zdravotním stavu 400 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 200 Kč
Aplikace očkovací látky 100 Kč