Endokrinologie

Kde nás najdete:

Ordinace se nachází v 2. patře budovy polikliniky

Ordinační hodiny:

úterý 13:00 – 17:00

Personál:

Lékař: MUDr. Jaroslav FRÖMEL

Sestra: Blanka Vilímková

Kontakty:

Tel: 483 369 771, Informace mimo ordinační hodiny na tel: 483 369 770


Prosíme pacienty, aby se v době dovolených informovali o provozu ordinace na tel. č. 483 369 770

Endokrinologie je medicínský obor,který se zabývá výzkumem, prevencí ,diagnostikou a léčením poruch systému žláz s vnitřní sekrecí , patří mezi základní obory interního lékařství. Endokrinologie je interdisciplinární, v praxi spolupracuje se specialisty dalších oborů,využívají ji nejen interní lékaři , dětští lékaři, praktičtí lékaři ale těsná spolupráce je i s kardiology,gynekology, imunology, onkology, nukleární medicínou, radiodiagnostikou, biochemickou laboratoří a řadou dalších odborností.
K nejčastějším endokrinopatiím patří onemocnění štítné žlázy, které se v populaci vyskytuje asi u 3-5%.
Snížená funkce štítné žlázy/hypothyreosa/ zaznamenala v poslední době značný nárůst, zejména u žen středního a vyššího věku,/prevalence se odhaduje na 10-15%/.Její včasná diagnostika a léčba vede k úpravě závažné poruchy jednoduchými a dostupnými prostředky.
Značnou pozornost je třeba věnovat i gravidním ženám, velký význam mají preventivní vyšetření zaměřené na funkci štítné žlázy v graviditě nebo před plánovaným otěhotnění.V případě funkční poruchy štítné žlázy je ohrožen nejen průběh těhotenství, ale i samotný plod. V neposlední řadě je nutno upozornit i na karcinomy štítné žlázy , které se vyskytují ve všech věkových skupinách, jsou různé biologické povahy a vyžadují včasnou diagnostiku a léčbu ve specializovaných pracovištích nukleární medicíny a endokrinologie a doživotní dispenzarizaci.