SOUKROMÁ ORDINACE

soukromý lékař

MUDr. Zdeňka Neoralová

soukromý lékař

sestra

Veronika Vrbatová

sestra

Podrobnosti naleznete na internetových stránkách www.neoralova.cz.

ORDINAČNÍ HODINY

pondělí 7:00 - 9:00 akutní pacienti 9:00 - 13:00 na objednání
úterý 7:00 - 9:00 akutní pacienti 9:00 - 13:00 na objednání
středa 12:00 - 14:00 akutní pacienti 14:00 - 18:00 na objednání
čtvrtek 7:00 - 9:00 akutní pacienti 9:00 - 13:00 na objednání
pátek 7:00 - 9:00 akutní pacienti 9:00 - 13:00 na objednání

Ordinace se nachází ve 2. patře budovy polikliniky.

KONTAKT

tel. 483 369 778

Mimo ordinační hodiny a v době dovolených se informujte na tel. 483 369 770.

Neo 1

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ:

(platný od 1. 1. 2014)

Vstupní / výstupní prohlídka do zaměstnání 350 Kč
Řidičský / zbrojní / profesní průkaz 300 Kč
Zdravotní průkaz na dobu neurčitou 300 Kč
Zdravorní průkaz na dobu určitou 200 Kč
Potvrzení ke studiu na VŠ / SŠ 150 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 100 Kč
Administrativní úkony 50 Kč
Předoperační vyšetření před nehrazenými zákroky (včetně labor.) 500 Kč
Očkování na vlastní žádost 150 Kč
Podrobný výpis z dokumentace pro životní pojištění 350 Kč
Výpis úrazové pojistky, bod. hodnocení úrazu 200 Kč
Ověření zdrav. stavu na vlastní žádost + vystavení potvrzení 200 Kč
Komplexní vyšetření nepojištěného pacienta 700 Kč
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta 200 Kč
Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta 120 Kč
Vyšetření skrytého krvácení ve stolici - osob mladších 50 let nebo mimo prev. interval 150 Kč