ORDINACE POLIKLINIKY

vedoucí lékař

MUDr. Milada Adamová

vedoucí lékař laborant

Jana Roubalová

laborant laborant

Marie Thuringerová

laborant

U pacientů s potřebou dalšího dovyšetření zajistíme CT vyšetření v nemocnici v Jilemnici a v Turnově, kde bude pacient objednán max. do 3 pracovních dnů a nález obdrží na počkání, MR vyšetření v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, Jablonec nad Nisou.

Pacienti musí mít žádanku od svého lékaře.

ORDINAČNÍ HODINY

pondělí 7:00 – 15:00
úterý 7:00 – 15:00
středa 7:00 – 15:00
čtvrtek 7:00 – 15:00
pátek 7:00 – 14:00

Ordinace RTG a OPG se nachází ve 2. patře budovy polikliniky.

Ultrazvuk se nachází ve 3. patře budovy polikliniky.

KONTAKT

tel. 483 369 775

 

Objednání pacientů na tel. 483 389 241. Mimo ordinační hodiny a v době dovolených se informujte na tel. 483 369 770.

POLIKLINIKA ZKVALITŇUJE SVÉ SLUŽBY

 

Vedoucí lékařkou pracoviště je MUDr. Milada Adamová. S jejím příchodem i na RTG pracovišti nastaly mnohé změny. První změnou, kterou pacienti zaznamenali, je ultrazvukový přístroj zakoupený poliklinikou pro toto pracoviště v prosinci roku 2014.

SKIASKOPICKÁ SNÍMKOVNA

 

Skiaskopická snímkovna je vybavena přístrojem Chirana MP 15 a nově zubním digitálním panoramatickým rentgenem Pax Primo. Slouží ke snímkování pacientů, kteří přicházejí na doporučení praktických i odborných lékařů či pediatrů.

ULTRAZVUKOVÁ VYŠETŘOVNA

 

Ultrazvuková vyšetřovna je vybavena přístroji Sono Site Cheetah 2003. Zde provádíme širokou škálu vyšetření od břišní diagnostiky, vyšetření měkkých tkání až po vysoce specializovaná dopplerovská vyšetření.

 

 

 

 

  • RDG 1
  • RDG 2
  • RTG
  • RDG 4

Díky investici polikliniky do celodigitálního ultrazvukového přístroje a zkušenostem MUDr. Milady Adamové došlo k výraznému rozšíření možností ultrazvukového vyšetření. Dnes prostřednictvím nového přístroje vyšetřujeme prakticky všechny oblasti lidského těla, včetně vyšetření cév, krku, kloubů, prsou, atd. Na tato vyšetření již nemusí obyvatelé Železnobrodska dojíždět do vzdálených nemocnic. Přístroj umožňuje ultrazvuková vyšetření provádět u všech věkových kategorií. Otevírají se tak nové možnosti pro zavedení dalších vyšetření, která dosud nebylo možné vykonávat. Příkladem je vyšetření kyčelního kloubu novorozenců.

Poliklinika plánuje zavedení společného ultrazvukového a ortopedického vyšetření kojenců. Tento postup, který se již osvědčil v okolních městech, šetří maminkám s miminky opakované návštěvy u lékaře.