Poliklinika v Železném Brodě zkvalitňuje své služby

Vedoucí lékařkou pracoviště je MUDr. Milada Adamová. S jejím příchodem i na RTG pracovišti nastaly mnohé změny.
První změnou, kterou pacienti zaznamenali, je ultrazvukový přístroj zakoupený poliklinikou pro toto pracoviště v prosinci 2014. Jedná se celodigitální ultrazvukový přístroj špičkové kvality od kanadské firmy ULTRASONIX, jehož součástí jsou vysoce kvalitní multifrekvenční sondy.
Díky této investici polikliniky v Železném Brodě a zkušenostem MUDr. Adamové došlo k výraznému rozšíření možností ultrazvukového vyšetření. Dnes prostřednictvím nového přístroje vyšetřujeme prakticky všechny oblasti lidského těla, včetně vyšetření cév, krku, kloubů, prsou atd Na tato vyšetření již nemusí obyvatelé Železnobrodska dojíždět do vzdálených nemocnic. Přístroj umožňuje ultrazvuková vyšetření provádět u všech věkových kategorii . Otvírají se tak nové možnosti pro zavedení dalších vyšetření, která dosud nebylo možné vykonávat. Příkladem je vyšetření kyčelního kloubu u novorozenců. Poliklinika plánuje zavedení společného ultrazvukového a ortopedického vyšetření kojenců. Tento postup, který se již osvědčil v okolních městech, šetří maminkám s miminky opakované návštěvy u lékaře.

Ultrazvuk je od 1. března 2009 přesunut do nově vybudovaných prostor v 1. mezipatře polikliniky kde přestavbou vzniklo moderní pracoviště.
V polovině roku 2011 bylo RTG pracoviště dovybaveno zubním panoramatickým rentgenem OPG Pax Primo firmy Vatech. Jedná se o digitální dentální přístroj, který poskytuje snímky zubů kvalitativně srovnatelné s digitální fotografií.
Vyšetření se provádí denně, pacient musí mít žádanku od svého zubního lékaře a výsledky si odnáší ihned s sebou na CD nosiči.